www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Ühinemisläbirääkimiste rahvaküsitlus - Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisläbirääkimiste rahvaküsitlus

9.- 13. novembrini 2016. a toimub Konguta vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu  ja Rõngu valdade ühinemise kohta ning eelistus uue omavalitsuse nime küsimuses- vastusevariandid Elva vald või Lääne- Tartumaa vald. 

E-küsitlus toimub 9. ja 10. novembril, küsitlusele vastamiseks on Konguta valla veebileheküljelt leitav vastavasisuline link ning osalemiseks tuleb end ID-kaardi või mobiili-ID abil tuvastada.
E-küsitlus asub siin! 
 
Konguta valla küsitluspunkt asub Konguta Rahvamajas (aadressil Annikoru küla, Konguta vald) ning on avatud järgmistel aegadel: 

11. novembril kell 10:00 kuni 20:00 
 
13. novembril  kell 9:00 kuni 17:00 

Juhul kui isik ei saa terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks. Taotlus tuleb esitada vallasekretärile 13. novembriks hiljemalt  kell 14.00 telefoni teel  5069817 või e-postile vald@konguta.ee.  
Konguta Rahvamajas asuvas küsitluspunktis saavad küsitlusele vastata ainult Konguta valla elanikud. 

NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!
 
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230