www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

HAJASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2008-2014.A.

  

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2008. a

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2010. a

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2011. a

Hajaasustuse programmis toetuse saajad 2013.a.leitavad järgmiselt lingilt http://www.konguta.ee/?page=1&view=309

Hajaasustuse programmis toetuse saajad 2014.a.leitavad järgmiselt lingilt http://www.konguta.ee/pages/files/Toetuse%20saajad_2014.pdf

 

 

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230