www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR AVATUD!!

 

 Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud
 
Konguta Vallavalitsus annab teada, et algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Konguta vallas.
 
Hajaasustusega maapiirkondades elavad lastega pered ja pered, kus elab kuni 35-aastane määratud puudega isik, saavad taotleda toetust majapidamisteveesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks.
 
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 18.03.2014 käskkirjast nr 1-4/57 “Hajaasustuse programm“, mis on koos taotlusvormidega kättesaadav  http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist ja Tartu Maavalitsuse veebilehel tartu.maavalitsus.ee.
 
Nõuetele vastavaid taotlusi võtame vastu Konguta Vallavalitsuses kuni 27. maini 2014.
 
Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab arendus-ja keskkonnanõunikult Riina Savisaarelt tel: 5081568, riina@konguta.ee.
Programmi infopäev toimub 16. aprillil 2014 algusega 14.00 Tartu Maavalitsuses IV korrusel (Riia 15 Tartu). Registreeruda heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee või tel 7305 237 (Heili Uuk).

Hajaasustuse programmi komisjon

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230