www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

11. veebruarist 2015 saab kutsuda politseid hädaabinumbrilt 112

 

11. veebruarist 2015 saab politseid kutsuda hädaabinumbrilt 112. See tähendab, et politseil, päästel ja kiirabil on nüüdsest ühine hädaabinumber.

Numbril 112 ei ole tavaolukorras ka ootejärjekorda, sest töötab kõnede ülevoolu süsteem ehk kõnele vastab esimene vaba päästekorraldaja ükskõik millises Häirekeskuse piirkondlikus keskuses. Numbril 112 helistajat positsioneeritakse automaatselt, millega lüheneb see aeg, mis varasemalt kulus asukoha täpsustamisele.

Politsei senine hädaabinumber ei jää tummaks, vaid suunatakse automaatselt edasi Häirekeskusse, kus kõiki operatiivset abi osutavaid jõude juhitakse ühest töösaalist. Nii saavad näiteks raske liiklusõnnetuse korral nii pääste, kiirabi kui politsei õnnetuseteate üheaegselt ning viivitust jõudude saatmisel ei toimu.

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230