www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Peremehetute ehitiste arvele võtmine

 

Konguta Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Konguta  Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute ehitistena Konguta vallas alljärgnevad ehitised

1.     Annikoru külas asuva garaa¸ihoone, ehitusregistrikoodiga 120818441, ehitisealuse pindalaga 261 m²;

2.     Annikoru külas asuva abihoone, ehitisregistrikoodiga 120818396, ehitisealuse pindalaga 208 m²;

3.     Konguta külas asuva abihoone, ehitisregistrikoodiga 120818447, ehitisealuse pindalaga 319 m²;

4.     Kurelaane külas asuva abihoone, ehitisregistrikoodiga 120818454, ehitisealuse pindalaga 129 m²

5.     Kapsta külas asuva puukuuri, ehitisregistrikoodiga 120818443, ehitisealuse pindalaga 220 m²;

6.     Kapsta külas endise loomakasvatushoone, ehitisregistrikoodiga 12081888 , ehitisealuse pindalaga 480 m²Viimaste omanike kohta andmed puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada hiljemalt
10. detsembril  2017 Konguta vallavalitsusele e-postiga vald@konguta.ee või Konguta vallavalitsuse aadressil

Annikoru tee 7/1, Annikoru küla 61202

Konguta Vallavalitsus

Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202

 E-post: vald@konguta.ee

Telefon: 731 4433

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230