www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Kommunaalteenused
Hajaasutuse programm
2015 a. taotlusvoor
Toetatud projektid
Hulkuvad loomad
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2008. a

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2010. a

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2011. a

Hajaasustuse programmis toetuse saajad 2013.a.leitavad järgmiselt lingilt http://www.konguta.ee/?page=1&view=309

Hajaasustuse programmis toetuse saajad 2014.a.leitavad järgmiselt lingilt http://www.konguta.ee/pages/files/Toetuse%20saajad_2014.pdf

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2015.a

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2016.a.

 Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2017.a

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230