www.konguta.ee
Üldinfo
Valla sümbolid
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Pildialbum
MTÜ toetamine
Vabad ametikohad
Kontakt
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Valla sümbolid

Vapp

Paremalt langeva hõbedase kaldvardaga poolitatud vapikilbi ülemisel, rohelisel väljal tammelehe paar ja alumisel, sinisel väljal veskikivi - mõlemad hõbedased.

 

Lipp

 Konguta valla vappi poolitab hõbedane palk. Ülaosa rohelisel väljal paiknev tammelehe paar sümboliseerib looduskaitsealaseid objekte ja on ühtlasi elujõulisuse sümbol. Alaosa sinisel väljal paiknev veskikivi on põllumajanduse kestvuse sümbol. Sinine taust tähendab püüdlust puhtama ja inimsõbralikuma keskkonnapoole. Veskikivi sai sümboliks valitud osaliselt ka seetõttu, et Konguta valda poolitaval Kavilda jõel on olnud 7 vesiveskit.

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230