www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalnõunik Elo Kasetalu
Tel: 7314435, 5239389
E-post: elo@konguta.ee
Vastuvõtu aeg : Teisipäev: kell  8.00-16.00

Lastekaitsespetsialist Anneli Lepik
Tel: 5051707
E-post: anneli@konguta.ee


Sotsiaalhoolekandealased toimingud
Alaealise perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine
Alaealise varaliste õiguste kaitse
Alaealisele eestkoste vormistamine
Abi pensioni taotlemiseks dokumentide vormistamisel ja vahendamisel Tartu Pensioniametisse
Hooldajatoetuse ja hooldaja määramine
Koolikohustuse arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine
Puudega inimestele toetuste taotlemise vormistamine
Psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne ja erihooldekodusse suunamine
Täiskasvanud isikute piiratud teovõime ja eestkoste vormistamine
Lapse eraldamine perest ja perekonnast
Laste suunamine lastekodusse ja koolkodusse
Õpilaste sõidusoodustuste andmise korraldamine
Sotsiaalpinna ja sotsiaalkorteri taotlemine
Toimetulekutoetuse taotlemine
Ühekordse toetuse taotlemine

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Konguta vallas

Sotsiaaltoetuste suurused 2016 aastal
Munitsipaal- ja sotsiaaleluruumidele üüri piirmäära kehtestamine
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Avaldus sünnitoetuse I osale
Avaldus sünnitoetuse II osale
Avaldus matuste korraldamiseks
Ranitsatoetuse avaldus
Konguta Kooli toetuse avaldus

 

Kasulikud telefoninumbrid ja veebilehtede lingid
Sotsiaalministeerium www.sm.ee
Eesti Haigekassa www.haigekassa.ee
Tartu maavalitsus www.tartumaa.ee
Pensioniamet www.ensib.ee
Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee
Invaabivahendid OÜ ITAK www.itak.ee
Ööpäevaringne perearsti nõustamistelefon 1220

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230