www.konguta.ee
Üldinfo
Valla sümbolid
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Pildialbum
MTÜ toetamine
Vabad ametikohad
Kontakt
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Pildialbum

Vabariigi aastapäeva päikseline hommik
Tervituskõne vallavanem Agu Kasetalult
Külalisena tervitas Jaan Õunapuu
ja Villu Reiljan
Kontsertosas esines Vanemuise näitleja Taisto Noor
Tubli õppija Anette-Marleen Ott
Kelli Assak
Autasustamisele oli kutsutud perekond Kamenik
Kultuuritöötaja Juta Tigane
Rahvamaja hea
Valdur Metsallik
Mare Grünberg
Vilma Pabbo
Õie Männamets
Olga Annuk
Jalmar Köörna
Helju Järveoja
Külaaseme külavanem Sirje Pihlap
Vanade raadiote osas andis selgitusi Aadu Mets
Juta Lilla

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230