www.konguta.ee
Üldinfo
Valla sümbolid
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Pildialbum
MTÜ toetamine
Vabad ametikohad
Kontakt
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Pildialbum

Konguta Kooli  I klass klassijuhataja Elin Karuoja
Koolijuhataja Liina Tamm õnnitleb koolitulijaid.
Rõõmus 1.september koolis
Igal õpilasel on oma pink
Kooli saalis olid pingid hõivatud
Vallavanem Agu Kasetalu ulatab kingituse Marianne Tavits`ale.
Taimar Visla
Reelika Vulff
Maia Ülper
Raivo Ülper ja Marta Külaots
Aukohal on I klass
Marili Kiisk, Helen Mägi ja Taimar Visla
Konguta Kooli  I klass klassijuhataja
Raivo ja Maia Ülper
Konguta Kooli  VI klass klassijuhataja Kaie Tali
III klass klassijuhataja Karmen Luik
Konguta Kooli  õpetajad
II klass klassijuhataja Mari-Liis Lillemaa
IV klass klassijuhataja Katrin Libe
V klass
Taisi Susanna Tiivel
Koolijuhataja Liina Tamm

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230