www.konguta.ee
Üldinfo
Valla sümbolid
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Pildialbum
MTÜ toetamine
Vabad ametikohad
Kontakt
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Pildialbum

Vallavanem Agu Kasetalu ja Riigikogu liige Villu Railjan
Maavanem Esta Tamm, Riigikogulane Villu Reiljan, vallavanem Agu Kasetalu, Elo Kasetalu
Konguta Rahvamaja kapell
Konguta Kooli noored rahvatantsijad
Kasvab tubli täiendus Kavalikule
Kavalik tantsis rõõmu rahva südamesse
Kergejalgsed tantsijad Kavalikust
Kavalik
Pidukõne pidas vallavanem ja tunnustas tublimaid
Kelli Assak
Siim Isup
Maria Kerman
Silva Koemets
Karoliine Korol
Signe Milistver
Mari Mustjõgi
Maarja ja Meril Närska
Ahto-Marten Ott
 Otto Palo

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230