www.konguta.ee
Üldinfo
Valla sümbolid
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Pildialbum
MTÜ toetamine
Vabad ametikohad
Kontakt
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Pildialbum

Maavanem Esta Tamm
Katrin Kreela õpetas lastele ehete valmistamist
Käsitöönäituse pani üles Palmi Lepp
Perekond Liivsoo pakkus mahetoodangut
Maarja ja Tiina-Reet Tobber batikatehnikat õpetamas
Batikatehnika töötoa tubli abiline Allan Kivi
Küladepäeval osalejad
Veel külalisi
Rahvast oli mitmest kandist
Vallavanem Agu Kasetalu ja maavanem Esta Tamm vimpleid üle andmas
Eliise Ritso ja Indrek Riisaar Mälgi külast

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230