www.konguta.ee
Üldinfo
Valla sümbolid
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Pildialbum
MTÜ toetamine
Vabad ametikohad
Kontakt
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Pildialbum

Konguta segakoor
Andeks kas teil on veel ruumi!
Meil laulud aitavad elada võita
Meie tulevane staar, Merili Retter
Uisapäisa
Suisapäisa
Suisapäisa- Soovide maa see on muusika
Tänusõnad aitajatele, Tartumaa rahvakultuurispetsialist Astrid Hallik
Ühendkoor- Taas punab pihlapuid
Ühendkoor - Tuljak

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230